Βουλή

Εξεταστική Επιτροπή για την υπόθεση των ομολόγων

Συνοπτικό Σημείωμα επί των Ερωτήσεων προς τον κ. Ν. Αλεξόπουλο
(πρώην Διευθυντή Εργασιών Δημοσίου Τράπεζας της Ελλάδος)

                                                                                                                                               Αθήνα, 28 Ιουλίου 2010

 Από την κατάθεση του  ως άνω μάρτυρα προέκυψαν τα εξής, ιδιαιτέρως αξιόλογα, στοιχεία ως προς την υπόθεση των ομολόγων, που καταρρίπτουν έναν ακόμη «μύθο» της προπαγάνδας του ΠΑΣΟΚ :

Ι.     Μία από τις βασικές «αιτιάσεις» του ΠΑΣΟΚ  - αλλά και μια από τις παρατηρήσεις που περιλαμβάνονται στις Εκθέσεις Ζορμπά – συνίσταται στο ότι μετά το 2004 δεν συγκροτήθηκε και δεν λειτούργησε η Ειδική Επιτροπή Ελέγχου και Εποπτείας της Διαχείρισης της Περιουσίας των Ασφαλιστικών Ταμείων του άρθρου 42 του ν. 2676/1999. Πράγμα που σημαίνει  έλλειψη ελέγχου  των Ασφαλιστικών Ταμείων κατά την αγορά των σύνθετων ομολόγων!

ΙΙ.    Κατά την κ. Ν. Αλεξόπουλο τούτο είναι παντελώς ανακριβές, διότι :

hello: Συνοπτικό Σημείωμα επί των Ερωτήσεων προς τον κ. Ν. Αλεξόπουλο (πρώην Δ/ντή Εργασιών Δημοσίου Τράπεζας της Ελλάδος)

   

Αγορεύσεις / Παρεμβάσεις

19-12-2013. Αγόρευση κ. Π. Παυλόπουλου κατά την συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών: «Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις».

ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ[1]: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το παρόν νομοσχέδιο πρέπει να το συγκρίνουμε και με το νομοσχέδιο περί ΕΕΤΗΔΕ και με το αρχικό νομοσχέδιο το οποίο είχε εμφανίσει το Υπουργείο Οικονομικών.

Κάθε καλόπιστος αναγνώστης ενός σχεδίου νόμου, βλέπει ότι το παρόν σχέδιο νόμου δεν έχει καμία σχέση με τη λογική που είχε το ΕΕΤΗΔΕ, το άρθρο 53 του ν.4021/2011. Είναι εντελώς διαφορετικό. Θεραπεύει πολλά από τα κακά εκείνα, τα οποία μας είχαν αναγκάσει τότε όχι μόνο να καταψηφίσουμε το νόμο αυτόν αλλά να θέσουμε έντονα θέμα συνταγματικότητας. Το είχα θέσει εγώ και εξακολουθώ να το υποστηρίζω. Άλλωστε το επιβεβαίωσε και η νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ο παρών νόμος, όμως, δεν έχει σχέση με το ΕΕΤΗΔΕ. Επίσης, ο παρών νόμος δεν έχει σχέση με το αρχικό σχέδιο νόμου το οποίο είχε εμφανισθεί. Σαφώς, υπάρχει μείωση σε ό,τι αφορά το θέμα συνολικά της φορολογίας και σαφώς είναι δικαιότερο το σύστημα.

Θα μου επιτρέψετε, λοιπόν, να θέσω δύο ζητήματα προς το Υπουργείο Οικονομικών. Το ένα αφορά ορισμένους προβληματισμούς, γιατί παρ’ όλα αυτά υπάρχουν ορισμένα συνταγματικά ζητήματα. Το δεύτερο αφορά τρεις προτάσεις που θα ήθελα να κάνω, κύριε Υπουργέ. Γιατί ο κ. Στουρνάρας, είχε πει ότι θα δεχόταν προτάσεις από τους Βουλευτές αρκεί να μην είχαν κανένα δημοσιονομικό κόστος.

hello: 19-12-2013 Αγόρευση κατά την συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σ/ν του ΥΠΟΙΟ "Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις"

   

Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

19-5-2011. Αγόρευση κ. Π. Παυλόπουλου κατά την συζήτηση της με αριθμό 873/16-5-2011 επίκαιρη ερώτησής του προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σχετικά με την επιλογή των προϊσταμένων οργανικών μονάδων, σύμφωνα με τις μεταβατικές  διατάξεις του ν. 3839/2010.
……

ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ[1]: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, με το ν. 3839/2010, τον οποίο πολυδιαφημίσατε ως νόμο ο οποίος εισάγει ένα νέο, δήθεν, πιο αξιοκρατικό καθεστώς κρίσης των δημοσίων υπαλλήλων, είχατε και μια άλλη «φιλοδοξία»: Να βάλετε χρονοδιαγράμματα για το μεταβατικό στάδιο σε ό,τι αφορά τις κρίσεις προϊσταμένων στις οργανικές μονάδες. Συγκεκριμένα, από τότε που ψηφίστηκε ο νόμος θα έπρεπε να έχουν τελειώσει οι κρίσεις και στα δύο επίπεδα, δηλαδή και στο επίπεδο των τμηματαρχών και στο επίπεδο των διευθυντών και φυσικά των γενικών διευθυντών, το αργότερο τον Ιούνιο του 2010. Και μάλιστα για ορισμένες περιπτώσεις νωρίτερα, το Μάιο.

Παίρνω ως καταληκτική ημερομηνία την 20η Ιουνίου 2010. Έχει περάσει ένας χρόνος από την εποχή εκείνη. Παρακαλώ, πείτε μας τι έχει συμβεί. Πόσες κρίσεις έχουν γίνει είτε σε επίπεδο γενικών διευθυντών είτε διευθυντών είτε τμηματαρχών και σε ποιες υπηρεσίες;

hello: 19-5-2011. Αγόρευση κ. Π. Παυλόπουλου κατά την συζήτηση επίκαιρης ερώτησής του προς τον Υπουργό Εσωτερικών σχετικά με την επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων.

   

Εξεταστική Επιτροπή για την υπόθεση των ομολόγων

Συνοπτικό Σημείωμα επί των Ερωτήσεων προς κ. Γ. Στρατάκη
(πρώην Διευθυντή Εργασιών Δημοσίου της Τράπεζας της Ελλάδος)

                                                                                                                                              Αθήνα, 28 Ιουλίου 2010

 Από την κατάθεση του ως άνω μάρτυρα, κατ’ εξοχήν αρμοδίου για θέματα των ελεγκτικών δραστηριοτήτων της Τράπεζας της Ελλάδος και ως προς τα ομόλογα, προκύπτουν τα εξής:

Ι.     Η Τράπεζα της Ελλάδος είναι αποκλειστικώς αρμόδια, μέσω ΥΔΑΤ και ΣΑΤ, ως προς την πορεία των ομολόγων μετά την έκδοσή τους. Από την κρίση αυτή του κ. Γ. Στρατάκη προκύπτει πως δεν ευσταθεί η διαπίστωση της Έκθεσης Ζορμπά ότι «σαφής επίσης ήταν η γνώση των παραγόντων του Υπουργείου Οικονομικών περί της εμπορικής διαδρομής του ομολόγου στην αλλοδαπή». Επίσης ο κ. Γ. Στρατάκης δήλωσε ότι είναι εντελώς ανακριβής η κρίση που διατύπωσε ο κ. Γ. Ζορμπάς πως η Τράπεζα της Ελλάδος δεν έκανε σωστά τη δουλειά της.

hello: Συνοπτικό Σημείωμα επί των Ερωτήσεων προς κ. Γ. Στρατάκη (πρώην Δ/ντή Εργασιών Δημοσίου της Τράπεζας της Ελλάδος)

   

Page 10 of 48

Πληροφορίες Ιστότοπου

Η συγκεκριμένη ιστοσελίδα είναι η μοναδική παρουσία του Προκόπη Παυλόπουλου στο διαδίκτυο. Οποιαδήποτε άλλη παρουσίαση σε blogs, facebook, Flicker κ.τ.λ δεν αντιπροσωπεύει τον Καθηγητή Προκόπη Παυλόπουλο.