Βουλή

Κοινοβουλευτικές Επιτροπές

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΓ΄ -  ΣΥΝΟΔΟΣ Α΄
ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ                                                                               ΑΔΙΟΡΘΩΤΑ

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
(Άρθρο 40 παρ. 1 του Κ.τ.Β.)

 Στην Αθήνα σήμερα, ημέρα Τρίτη, 13 Ιουλίου 2010 και ώρα 11.25΄, συνεδρίασε στην  Αίθουσα «Προέδρου Γιάννη Νικ. Αλευρά» (151) του Μεγάρου της Βουλής, η Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, υπό την προεδρία του Προέδρου αυτής, κ. Μιλτιάδη Παπαϊωάννου, με θέμα ημερήσιας διάταξης:

Ακρόαση του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, κ. Λέανδρου Ρακιντζή και συζήτηση επί της Ετήσιας Εκθέσεως 2009.

……………….

ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Έχω να κάνω 4 ερωτήσεις. Η πρώτη ερώτηση αφορά το θεσμικό ρόλο. Σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο και συγκεκριμένα το άρθρο 1 του Γενικού Επιθεωρητή, η θητεία του Γενικού Επιθεωρητή είναι 5ετής και δύναται να ανανεωθεί και η δική του και των βοηθών του. Διοριστήκατε το Σεπτέμβρη του 2004. Η θητεία σας έχει λήξει συγκεκριμένα στις 14  Σεπτεμβρίου του 2009. Ήθελα να ρωτήσω έχει υπάρξει ανανέωση;  Και αν δεν έχει υπάρξει ανανέωση πως εξηγείτε – δεν το βάζω σε νομικό επίπεδο, μπορεί κατ’ αναλογία να εφαρμοστούν διατάξεις που λένε  ότι κάποιος αφού δεν έχει αντικατασταθεί ασκεί τα καθήκοντά του έως ότου ανανεωθεί –και δεν το λέω για να σας κολακέψω, γιατί ο καθένας ξέρει πόσο καλά κάνετε την δουλειά σας και είναι γνωστό της πάσης και ανά το πανελλήνιο –σας έχει απασχολήσει καθόλου το γεγονός ότι έχει περάσει περίπου ένας χρόνος και δεν έχει υπάρξει κανενός είδους απόφαση σχετικά με την ανανέωση της θητείας σας; Πραγματικά δεν το καταλαβαίνω και δεν αφορά εσάς αυτό το πράγμα, αλλά εκείνους οι οποίοι είναι υπεύθυνοι. Το ζήτημα είναι αυτό εσάς, ως Γενικός Επιθεωρητής, σας έχει απασχολήσει; Υποθέτω ότι δεν έχετε δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα στη δουλειά σας και γνωρίζω τη φιλοτιμία με την οποία εργάζεστε και ότι δεν υπολογίζετε κάτι τέτοιο, όμως το θέτω αυτό το ερώτημα.  Κύριε Πρόεδρε, το θέτω γενικότερα, γιατί σαν Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας κάποια στιγμή πρέπει να ρωτήσουμε γιατί αυτό το πράγμα.

hello: Απόσπασμα από την συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της 13/7/2010 με θέμα ημερήσιας διάταξης "Ακρόαση του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης κ. Λέανδρου Ρακιντζή και συζήτηση επί της Ετήσιας Εκθέσεως 2009".

   

Εξεταστική Επιτροπή για την υπόθεση των ομολόγων

Συνοπτικό Σημείωμα επί των Ερωτήσεων
προς κ. Στ. Μαραβελάκη
(Τμηματάρχη στη Δ23 Διεύθυνση του
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους)

 Αθήνα, 25 Αυγούστου 2010

Από την κατάθεση του ως άνω μάρτυρα η κατάθεση του οποίου είναι ιδιαιτέρως σημαντική λόγω εμπειρίας και επειδή συμμετείχε στην έκδοση του ομολόγου της  J.P. Morgan, προκύπτουν τα εξής:

I.   Δεν είναι ορθή η άποψη που εκφράζεται στις Εκθέσεις Ζορμπά ότι και τα εξοπλιστικά δάνεια και ομόλογα έπρεπε να περνούν μέσω ΟΔΔΗΧ.  Το ν.δ. 483/1974 ισχύει και εφαρμόζεται αδιαλείπτως και μετά την ίδρυση του ΟΔΔΗΧ.

II.
  Το Υπουργείο Οικονομικών και οι υπηρεσίες του, δεν έχουν αρμοδιότητα ούτε δυνατότητα παρακολούθησης της πορείας των κάθε είδους ομολόγων που εκδίδουν στη δευτερογενή αγορά.

hello: Συνοπτικό Σημείωμα επί των Ερωτήσεων προς κ. Στ. Μαραβελάκη (Τμηματάρχη στη Δ23 Διεύθυνση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους)

   

Αγορεύσεις / Παρεμβάσεις

8-10-2014: Αγόρευση κατά την συζήτηση και ψηφοφορία επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εμπιστοσύνης στην Κυβέρνηση, σύμφωνα με τα άρθρα 84 του Συντάγματος και 141 του Κανονισμού της Βουλής.
…………………..

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ο κ. Παυλόπουλος έχει το λόγο.

ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ[1]: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρέχω ψήφο εμπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. Είναι το αυτονόητο κοινοβουλευτικό μου χρέος, γιατί έτσι αντιλαμβάνομαι την κοινοβουλευτική δεοντολογία. Χρέος μου, επίσης, είναι -διότι επίσης έτσι αντιλαμβάνομαι τη διαδικασία της παροχής ψήφου εμπιστοσύνης- να αιτιολογήσω γιατί παρέχω την ψήφο εμπιστοσύνης και γιατί συμμετέχω στη διαδικασία αυτή και αισθάνομαι την ανάγκη να μιλήσω και πώς τεκμηριώνω το γιατί πρέπει να εμπιστευθώ την Κυβέρνηση.

Πρώτα απ’ όλα, σε ό,τι αφορά το εάν και κατά πόσον -πράγμα που αμφισβητήθηκε- ορθώς η Κυβέρνηση ζητά ψήφο εμπιστοσύνης, πιστεύω ότι ορθώς το ζητά.

Τι επιδιώκει με αυτό; Έναν διπλό στόχο, που είναι ευνόητος ιδίως αυτές τις κρίσιμες ώρες:

hello: 8-10-2014 Αγόρευση κατά την την συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εμπιστοσύνης στην Κυβέρνηση

   

Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ
(άρθρα 129 επ. του Κανονισμού της Βουλής)
ΠΡΟΣ ΤΟΝ
κ. ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

 ΘΕΜΑ: «Παράνομη θεσμοθέτηση, μέσω εγκυκλίου, αναπληρωτών προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων».

Ι. Στην εγκύκλιο αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.26.14/754/ΟΙΚ./31-10-2011 περιλαμβάνονται και τα ακόλουθα: «1. Προκειμένου ο αναπληρωτής προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης να εξαιρεθεί από τις διατάξεις των υποπαραγράφων 1β και 1γ του άρθρου 33 του ν. 4024/2011, περί αυτοδίκαιης απόλυσης και προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας, θα πρέπει ο ορισμός του να έχει γίνει με πράξη του αρμοδίου προς τούτο οργάνου. 2. Μέχρι την πλήρωση, με επιλογή από το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο, των θέσεων προϊσταμένων επιπέδου Τμήματος, Υποδιεύθυνσης και Διεύθυνσης που θα κενωθούν κατ’ εφαρμογή του ν. 4021/2011, δηλ. λόγω της αυτοδίκαιης απόλυσης ή της θέσης σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα των κατόχων των θέσεων αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 84,85 και 86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007, Α΄26) και του άρθρου πέμπτου του ν. 3839/2010 (Α΄51), η τοποθέτηση των προϊσταμένων διενεργείται με μόνη απόφαση του οικείου Υπουργού ή του οικείου οργάνου διοίκησης που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

ΙΙ. Από τ’ ανωτέρω προκύπτει ότι με την ως άνω εγκύκλιο θεσμοθετούνται αναπληρωτές προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων, των οποίων η τοποθέτηση γίνεται με μόνη απόφαση του οικείου Υπουργού ή του οικείου οργάνου διοίκησης και οι οποίοι μάλιστα εξαιρούνται από την εφαρμογή των διατάξεων περί αυτοδίκαιης απόλυσης και προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας.

ΙΙΙ. Υπό τα δεδομένα αυτά:

hello: 25-11-2011 ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ: "ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ, ΜΕΣΩ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ"

   

Page 7 of 48

Πληροφορίες Ιστότοπου

Η συγκεκριμένη ιστοσελίδα είναι η μοναδική παρουσία του Προκόπη Παυλόπουλου στο διαδίκτυο. Οποιαδήποτε άλλη παρουσίαση σε blogs, facebook, Flicker κ.τ.λ δεν αντιπροσωπεύει τον Καθηγητή Προκόπη Παυλόπουλο.