Συγγραφικό έργο

L' ADMINISTRATION REPRESSIVE EN GRECEL' ADMINISTRATION REPRESSIVE EN GRECE 
ANNUAIRE EUROPEEN D'ADMINISTRATION PUBLIQUE XVIII-1995 
PRESSES UNIVERSITAIRES D'AIX MARSEILLE 1996

 

Η ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΡΑΣΕΩΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΜΟΣ 21 (1977) ΤΕΥΧΟΣ 4 
ΑΘΗΝΑΙ 1978

   

ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΥΦΕΡΠΟΥΣΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ η ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ"ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ" - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ Α' ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΛΟΓΩΝ 
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΤ. Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑ 
ΑΘΗΝΑ - ΚΟΜΟΤΗΝΗ 1986

   

LA DIRECTIVE EN DROIT ADMINISTRATIF

Έντυπος λόγος

LIBRAIRIE GENERAL DE DROIT ET DE JURISPRUDENCE

PARIS 1978

   

Page 5 of 5

Πληροφορίες Ιστότοπου

Η συγκεκριμένη ιστοσελίδα είναι η μοναδική παρουσία του Προκόπη Παυλόπουλου στο διαδίκτυο. Οποιαδήποτε άλλη παρουσίαση σε blogs, facebook, Flicker κ.τ.λ δεν αντιπροσωπεύει τον Καθηγητή Προκόπη Παυλόπουλο.