Συγγραφικό έργο

 

ΝΟΜΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ βιβλιογραφική & αρθρογραφική 1987/1988/1989

ΝΟΜΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ βιβλιογραφική & αρθρογραφική 1987/1988/1989

ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΙ / Π. ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
 
ΑΘΗΝΑ 1990

   

Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟ

Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟ

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ,
ΤΟΜΟΣ 23 (1979) ΤΕΥΧΟΣ 4 
ΑΘΗΝΑ 1980

   

Η ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΕΩΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΕΩΣ

Η ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΕΩΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΕΩΣ

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 
ΑΘΗΝΑ 1981

   

ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ<br />

ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
(Με αφορμή την πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση) 
"ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ" 34 (1986) 770-779 
ΑΘΗΝΑ 1986

   

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ (1986-1989)ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ (1986-1989) 
ΑΘΗΝΑ 1989

   

Page 4 of 5

Πληροφορίες Ιστότοπου

Η συγκεκριμένη ιστοσελίδα είναι η μοναδική παρουσία του Προκόπη Παυλόπουλου στο διαδίκτυο. Οποιαδήποτε άλλη παρουσίαση σε blogs, facebook, Flicker κ.τ.λ δεν αντιπροσωπεύει τον Καθηγητή Προκόπη Παυλόπουλο.