Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

17-6-2013. Αγόρευση κ. Προκόπη Παυλόπουλου κατά τη συζήτηση της με αριθμό 1551/11-6-2013 επίκαιρης ερώτησής του προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σχετικά με τις πολεμικές αποζημιώσεις από τις καταστροφές των στρατευμάτων κατοχής.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
……………………
Στην ερώτηση του κ. Παυλόπουλου θα απαντήσει ο Υπουργός κ. Ρουπακιώτης. Ο κ. Παυλόπουλος έχει το λόγο, προκειμένου να αναπτύξει την ερώτησή του.

ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ[1]: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Κύριε Υπουργέ, παρακαλώ πολύ να εκλάβετε αυτήν την επίκαιρη ερώτηση όχι σαν μία συνηθισμένη μορφή κοινοβουλευτικού ελέγχου. Δεν έχει καν τη μορφή της κριτικής προς το έργο ενός Υπουργού. Το ζήτημα το οποίο αφορά, το ζήτημα των αποζημιώσεων εν γένει από τις τεράστιες καταστροφές και ζημιές που υπέστη η Ελλάδα κατά τη διάρκεια της γερμανικής ναζιστικής κατοχής υπερβαίνει τα πρόσωπα, υπερβαίνει τα κόμματα. Είναι ένα ζήτημα εθνικό, το οποίο πρέπει και οφείλουμε όλοι να αντιμετωπίσουμε από κοινού.

Μια μικρή συμβολή και υπενθύμιση αποτελεί αυτή η επίκαιρη ερώτηση ενόψει της έρευνας που κάνει το Υπουργείο Εξωτερικών και το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους για να καθορίσει τι μπορούμε και τι πρέπει να διεκδικήσουμε, όχι μόνο οικονομικά, αλλά και στη μνήμη όλων εκείνων των θυμάτων. Διότι δεν μπορεί να ξεχνάμε, ιδίως σήμερα με όσα συμβαίνουν γενικότερα και στον τόπο, τι σημαίνει ο ναζισμός και τα φαινόμενά του.

hello: 17-6-2013_Αγόρευση κ. Π. Παυλόπουλου κατά τη συζήτηση της 1551/11-6-2013 επίκαιρης ερώτησής του σχετικά με τιις πολεμικές αποζημιώσεις

 

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ
(άρθρα 129 επ. του Κανονισμού της Βουλής)
ΠΡΟΣ ΤΟΝ
κ. ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

 ΘΕΜΑ: «Δικαστικά στοιχεία για τις πολεμικές αποζημιώσεις από τις καταστροφές των στρατευμάτων κατοχής»

1.    Σύμφωνα με το άρθρο 6 της Συντακτικής πράξης 73/1945, συγκροτήθηκε Τριμελές Δικαστικό Συμβούλιο στην Κεντρική Υπηρεσία του Ελληνικού Εθνικού Γραφείου Εγκλημάτων Πολέμου (1941-1944), συγκείμενο από τους α) Δημήτριο Κιουσόπουλο, Αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου (Πρόεδρος), β) Ανδρέα Τούση, Πρόεδρο Πρωτοδικών Αθηνών (Μέλος) και Σπηλ. Παυλόπουλο, Πρωτοδίκη (Μέλος), προκειμένου:

  • να διενεργήσει τις απαραίτητες ανακριτικές πράξεις κατά των υπευθύνων, που διέπραξαν εγκλήματα κατά του άμαχου Ελληνικού Λαού κατά τη διάρκεια της τριπλής κατοχής (1941-44, Βούλγαροι, Ιταλοί, Γερμανοί) και
  • να καταλογισθούν οι δέουσες ποινικές και λοιπές ευθύνες κατά των υπαιτίων.

2.    Το ανωτέρω Δικαστικό Συμβούλιο για κάθε σχηματισθείσα δικογραφία (850 συνολικά για όλη την Ελλάδα) εξέδωσε 850 παραπεμπτικά βουλεύματα, προκειμένου να δικασθούν οι υπεύθυνοι ενώπιον του αρμόδιου Διαρκούς Στρατοδικείου της Χώρας. Τα εκδοθέντα 850 βουλεύματα περιγράφουν με σαφήνεια όχι μόνο τις ποινικές ευθύνες των υπαιτίων. Αλλά και τις επανεχθείσες υπ’ αυτών καταστροφές σε κινητά και ακίνητα πράγματα των παθόντων.

3.     Μετά τη διάλυση του Ε.Ε.Γ.Ε.Π. οι σχετικές δικογραφίες και τα παραπεμπτικά βουλεύματα παραδόθηκαν, για τα περαιτέρω, στο Εφετείο Αθηνών, όπου φυλάσσονται ως σήμερα τα πρωτότυπά τους.

Υπό τα δεδομένα αυτά:

hello: 23-05-2013 Η με αριθμό πρωτ. 1448/23-5-2013 ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ κ. ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΧ. ΜΕ ΤΙΣ ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

   

Αριθμός Πρωτ. Αίτησης Κατάθεσης Εγγράφων 314/29-10-2012

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
(Άρθρο 133 του Κανονισμού της Βουλής)

Προς τον
κ. ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 Αντικείμενο: Πίνακας των, διαδοχικώς, κατόχων ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου κατά την τελευταία τετραετία

           Από τον Νοέμβριο του 2011, δια της οδού του κοινοβουλευτικού ελέγχου, ζητώ από το Υπουργείο Οικονομικών στοιχεία ως προς τους κατόχους των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, σε διάφορα κρίσιμα χρονικά διαστήματα, από την 31/12/2008 έως και την 31/12/2011.

I.      Την πρώτη Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων σχετικώς με το ως άνω ζήτημα την υπέβαλα την 2/11/2011, δίχως όμως στην απάντησή του ο τότε Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών κ. Φίλιππος Σαχινίδης να μου γνωστοποιήσει και να μου καταθέσει στο ακέραιο τα αιτούμενα στοιχεία.  Επανήλθα με νέα Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων, την 6/8/2012, και ζήτησα να μου κοινοποιηθούν τα ίδια στοιχεία.

           Α. Στην απάντησή του ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, αν και διευκρινίζει ότι δεν είναι εφικτή η ομαδοποίηση των κατόχων ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου για τις τράπεζες της αλλοδαπής με βάση τη χώρα προέλευσής τους, παραθέτει συνοπτικό πίνακα των κατόχων των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, από τον οποίο εξάγονται τα εξής εξαιρετικά χρήσιμα και κρίσιμα συμπεράσματα:

 

hello: 29-10-2012. Η με αριθμό πρωτ. 314/29-10-2012 Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων με αντικείμενο: Πίνακας των, διαδοχικώς, κατόχων ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου κατά την τελευταία τετραετία

   

24-9-2012. Αγόρευση του κ. Π. Παυλόπουλου κατά τη συζήτηση της με αριθμό 269/18-9-2012 επίκαιρης ερώτησής του προς τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σχετικά με την πορεία εφαρμογής του Ειδικού Επιχειρησιακού Προγράμματος για τη «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013».
……..

ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ[1]: Κύριε Υπουργέ, ασκώ αυτόν τον κοινοβουλευτικό έλεγχο μέσω της επίκαιρης ερώτησης που κατέθεσα για το πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση» όχι για τα πεπραγμένα τα δικά σας. Και του το οφείλω να το πω. Ζητώ από την Κυβέρνηση για ένα τεράστιας σημασίας πρόγραμμα, το οποίο χάθηκε στην κυριολεξία στο δρόμο, να μου πει τι συνέβη τα τρία χρόνια που πέρασαν. Και το συνιστώ στην Κυβέρνηση -και δεν αποτελεί πράξη, αν θέλετε, στείρας αναφοράς στο παρελθόν για το «θεαθήναι τοις ανθρώποις»- κάθε φορά να λέει τι είναι εκείνο που παρέλαβε, τι είναι εκείνο που είναι υποχρεωμένη να κάνει σε ελάχιστο χρονικό διάστημα και τι συνέβη εδώ και τρία ολόκληρα χρόνια. Αλλιώς, κύριε Υπουργέ, σας το ξαναλέω, επειδή ο πολιτικός χρόνος στην Ελλάδα περνάει γρήγορα, εάν η Κυβέρνηση επωμιστεί όλες αυτές τις αμαρτίες, όπως αυτήν που θα εξηγήσω τώρα, σε λίγο θα λέει ο κόσμος απ’ έξω: «Τα ίδια είναι και οι δύο το ίδιο φταίγανε, οι δύο κυβερνήσεις». Είναι λάθος αυτό, γιατί δεν είναι δικές σας οι αμαρτίες.

Πρόκειται, κύριοι συνάδελφοι, για ένα από τα σπουδαιότερα προγράμματα στο Δ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, στο ΕΣΠΑ. Το είχαμε πάρει με πολύ κόπο, 631 εκατομμύρια ευρώ για τη διοικητική μεταρρύθμιση της χώρας με σύμβουλο τον ΟΟΣΑ. Το καταφέραμε και το πήραμε. Το εξειδικεύσαμε σ’ ελάχιστο χρονικό διάστημα μέσα σε δεκατέσσερις - δεκαπέντε μήνες. Είναι εδώ το πρόγραμμα ολόκληρο -το επανακαταθέτω και πάλι στα Πρακτικά- όπου είναι οι οκτώ θεματικές ενότητες, τα έργα-σημαίες, είκοσι τον αριθμό, εξειδικευμένο κατά 35% και είκοσι επτά προκηρύξεις που είχαν γίνει ήδη μέσα σε λίγους μήνες. Απ’ όλα αυτά τα οποία ψάχνει η Κυβέρνηση να κάνει τώρα θα πω στη δευτερολογία μου τι είναι εκείνο το οποίο μπορούσαμε να είχαμε κάνει προ πολλού, με κοινοτικούς πόρους και σύμβουλο τον ΟΟΣΑ και πώς το είχαμε προγραμματίσει. Το απευθύνω προς όλους εκείνους που μας λένε: «Τι κάνατε ως κυβέρνηση Καραμανλή για την επανίδρυση του κράτους;».

hello: 24-9-2012. Αγόρευση κ. Π. Παυλόπουλου κατά τη συζήτηση της με αρ. 26/18-9-2012 επίκαιρης ερώτησής του σχ με την πορεία του Ε.Π. Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013

   

Page 1 of 7

Πληροφορίες Ιστότοπου

Η συγκεκριμένη ιστοσελίδα είναι η μοναδική παρουσία του Προκόπη Παυλόπουλου στο διαδίκτυο. Οποιαδήποτε άλλη παρουσίαση σε blogs, facebook, Flicker κ.τ.λ δεν αντιπροσωπεύει τον Καθηγητή Προκόπη Παυλόπουλο.