Βουλή

Βουλή - Αγορεύσεις / Παρεμβάσεις

6-11-2013. Αγόρευση κ. Π. Παυλόπουλου κατά τη συζήτηση επί της αρχής του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».

ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ[1]: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπερψηφίζω επί της αρχής το σχέδιο νόμου. Η αρχή του συνίσταται στον εξορθολογισμό ορισμένων ρυθμίσεων που ισχύουν σήμερα. Ο εξορθολογισμός αυτός πρέπει να εκληφθεί όχι με την έννοια ότι εάν είχαμε ομαλές συνθήκες στη Δημόσια Διοίκηση και στην οικονομική ζωή του τόπου αυτές θα ήταν οι ρυθμίσεις που θα επιβάλλονταν. Όλως αντιθέτως, δυστυχώς, οι έκτακτες συνθήκες, υπό τις οποίες λειτουργεί η Δημόσια Διοίκηση, επιβάλλουν συγκεκριμένες ρυθμίσεις, οι οποίες είναι ανάγκη να ψηφισθούν για να διασφαλιστεί η ομαλότερη λειτουργία και η συνέχεια των δημόσιων υπηρεσιών.

Με αυτήν την έννοια υπάρχει εξορθολογισμός: Προσαρμογή στην ανάγκη η οποία υφίσταται, όχι με την έννοια διατάξεων που παγίως θα μπορούσαν να ισχύουν υπό κανονικές συνθήκες. Με αυτήν την έννοια το ψηφίζω.

Θα ήθελα να κάνω ορισμένες παρατηρήσεις, τις οποίες εξέθεσα και στην επιτροπή. Και επειδή οι παρατηρήσεις αυτές αφορούν συγκεκριμένα ζητήματα, τα οποία θα δημιουργήσουν δυσλειτουργίες αν δεν διορθωθούν, ελπίζω να ληφθούν υπ’ όψιν ως την αυριανή συζήτηση επί των άρθρων.

hello: 6-11-2013. Αγόρευση κατά τη συζήτηση επί της αρχής του σν του Υπ.ΔΜ&ΗΛΔ "Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικ.Μεταρ.& Ηλεκτρ. Διακ."

   

Βουλή - Αγορεύσεις / Παρεμβάσεις

23-10-2013. Αγόρευση κ. Προκόπη Παυλόπουλου κατά την συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων «Ηλεκτρονική επιτήρηση σε υπόδικους, κατάδικους και κρατούμενους σε άδεια».

ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ[1]: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Κύριοι συνάδελφοι, υπερψηφίζω το νομοσχέδιο. Και θα ήθελα να κάνω τις εξής παρατηρήσεις:

Το υπερψηφίζω γιατί συνιστά μία πρόοδο.

Σε ό,τι αφορά την παρατήρηση που έγινε από τους συναδέλφους της Αριστεράς -και ιδίως από τους συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ- θα ήθελα να πω το εξής. Τόνισαν ότι θα έπρεπε να υπάρχει επέκταση των διατάξεων αυτών σε περισσότερες κατηγορίες κρατουμένων. Θα διαφωνήσω. Και θα διαφωνήσω γιατί, κύριε Υπουργέ, έχω μία βασική αντίρρηση όχι στο νομοσχέδιο, αλλά στην αιτιολογική έκθεση.

Στο άρθρο 1 λέτε ότι το μέτρο της ηλεκτρονικής επιτήρησης έρχεται για να αποτελέσει μέσο αποσυμφόρησης των φυλακών. Δεν είναι ακριβές αυτό. Όντως ένα θέμα είναι η αποσυμφόρηση των φυλακών. Όμως η ηλεκτρονική επιτήρηση -η αποφυλάκιση, δηλαδή, με αυτόν τον όρο- είναι τρόπος με τον οποίο κάποιος εκτίει την ποινή του. Άρα είναι και στοιχείο του σωφρονισμού. Συνεπώς αυτό το μέτρο πρέπει να λαμβάνεται σε περιπτώσεις εγκληματιών, οι οποίοι και σωφρονίζονται με αυτόν τον τρόπο. Όταν δηλαδή είναι καλύτερο να βγουν έξω.

hello: 23-10-2013. Αγόρευση κ. Π. Παυλόπουλου κατά την συζήτηση επί της αρχής του σν του Υπ. Δικαιοσύνης "Ηλεκτρονική επιτήρηση σε υπόδικους, κατάδικους και κρατούμενους σε άδεια".

   

Βουλή - Αγορεύσεις / Παρεμβάσεις

1-8-2013. Αγόρευση κ. Π. Παυλόπουλου κατά τη συνέχιση της συζήτησης επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις».

ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ:[1] Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Θα αφιερώσω τη σύντομη αυτή παρέμβαση σε ένα μόνο ζήτημα, το «περίφημο» ζήτημα της τροπολογίας σχετικά με τους οργανισμούς των Υπουργείων.

Θέλω να επαναλάβω για πολλοστή φορά σε αυτήν την Αίθουσα ότι είναι άλλο το ζήτημα της διαφοράς που έχει κανείς ως προς την πολιτική αντιμετώπιση ενός ζητήματος και άλλο το θέμα της συνταγματικότητας. Υπάρχουν ρυθμίσεις απολύτως συνταγματικές, που μπορεί να έχει κανείς πολιτική διαφωνία. Όπως υπάρχουν και περιπτώσεις αυστηρής εφαρμογής του Συντάγματος που μπορείς να έχεις πολιτική διαφωνία. Ξέρω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, παραδείγματος χάριν, θα είχε πολλές διαφωνίες σχετικά με την κατά γράμμα εφαρμογή του Συντάγματος σχετικά με το δικαίωμα του συνέρχεσθαι ή το δικαίωμα της απεργίας. Αλλά δεν έπεται, επίσης, ότι κάθε ρύθμιση που δεν μας αρέσει, γιατί θέλουμε -και λέω ότι μπορεί να είναι απολύτως ειλικρινές- να αναβαθμίσουμε το ρόλο του Κοινοβουλίου, είναι αντισυνταγματική.

hello: 1-8-2013. Αγόρευση κ. Π. Παυλόπουλου κατά τη συνέχιση της συζήτησης επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σν του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβ/κο Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις

   

Page 7 of 49

Πληροφορίες Ιστότοπου

Η συγκεκριμένη ιστοσελίδα είναι η μοναδική παρουσία του Προκόπη Παυλόπουλου στο διαδίκτυο. Οποιαδήποτε άλλη παρουσίαση σε blogs, facebook, Flicker κ.τ.λ δεν αντιπροσωπεύει τον Καθηγητή Προκόπη Παυλόπουλο.