Βουλή

Βουλή - Αγορεύσεις / Παρεμβάσεις

19-12-2013. Αγόρευση κ. Π. Παυλόπουλου κατά την συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών: «Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις».

ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ[1]: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το παρόν νομοσχέδιο πρέπει να το συγκρίνουμε και με το νομοσχέδιο περί ΕΕΤΗΔΕ και με το αρχικό νομοσχέδιο το οποίο είχε εμφανίσει το Υπουργείο Οικονομικών.

Κάθε καλόπιστος αναγνώστης ενός σχεδίου νόμου, βλέπει ότι το παρόν σχέδιο νόμου δεν έχει καμία σχέση με τη λογική που είχε το ΕΕΤΗΔΕ, το άρθρο 53 του ν.4021/2011. Είναι εντελώς διαφορετικό. Θεραπεύει πολλά από τα κακά εκείνα, τα οποία μας είχαν αναγκάσει τότε όχι μόνο να καταψηφίσουμε το νόμο αυτόν αλλά να θέσουμε έντονα θέμα συνταγματικότητας. Το είχα θέσει εγώ και εξακολουθώ να το υποστηρίζω. Άλλωστε το επιβεβαίωσε και η νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ο παρών νόμος, όμως, δεν έχει σχέση με το ΕΕΤΗΔΕ. Επίσης, ο παρών νόμος δεν έχει σχέση με το αρχικό σχέδιο νόμου το οποίο είχε εμφανισθεί. Σαφώς, υπάρχει μείωση σε ό,τι αφορά το θέμα συνολικά της φορολογίας και σαφώς είναι δικαιότερο το σύστημα.

Θα μου επιτρέψετε, λοιπόν, να θέσω δύο ζητήματα προς το Υπουργείο Οικονομικών. Το ένα αφορά ορισμένους προβληματισμούς, γιατί παρ’ όλα αυτά υπάρχουν ορισμένα συνταγματικά ζητήματα. Το δεύτερο αφορά τρεις προτάσεις που θα ήθελα να κάνω, κύριε Υπουργέ. Γιατί ο κ. Στουρνάρας, είχε πει ότι θα δεχόταν προτάσεις από τους Βουλευτές αρκεί να μην είχαν κανένα δημοσιονομικό κόστος.

hello: 19-12-2013 Αγόρευση κατά την συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σ/ν του ΥΠΟΙΟ "Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις"

   

Βουλή - Αγορεύσεις / Παρεμβάσεις

5-12-2013. Αγόρευση του κ. Π. Παυλόπουλου κατά την συνέχιση της συζήτησης επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Κύρωση του κρατικού προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών ορισμένων ειδικών ταμείων και υπηρεσιών οικονομικού έτους 2014».

………

ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ[1]: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ψηφίζω τον προϋπολογισμό, γιατί αυτό είναι στοιχειώδες κοινοβουλευτικό μου χρέος. Είναι γνωστό ότι όταν στηρίζεις την Κυβέρνηση, και με δεδομένο το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός είναι μια κορυφαία στιγμή παροχής ψήφου εμπιστοσύνης στην Κυβέρνηση -αυτό είναι ένα, ας το πω έτσι, έθιμο στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού μας πολιτεύματος- η ψήφιση του προϋπολογισμού αποτελεί χρέος.

Ο προϋπολογισμός, όμως, προϋποθέτει την εκτέλεσή του, διότι ψηφίζεται για να εκτελεσθεί. Στο σημείο αυτό δεν έχω κανένα δικαίωμα να αμφιβάλλω ότι είναι εφικτή η εκτέλεσή του. Οφείλω, όμως, να επισημάνω ορισμένα θέματα, τα οποία αφορούν συγκεκριμένες πτυχές της εφαρμογής του προϋπολογισμού, ακριβώς για να μη βρεθούμε προ εκπλήξεων και να μην χρειασθεί, δηλαδή, στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, να ληφθούν άλλα μέτρα για την κάλυψη ενδεχόμενων αστοχιών.

hello: 5-12-2013 Αγόρευση κατά την συνε΄χιιση της συζήτησης επί του σ/ν του ΥΠΟΙΟ "Κύρωση του κρατικού προϋπολοτισμού και των προϋπολογισμών ορισμένων ειδικών ταμείων και υπηρεσιών οικονομικού έτους 2014

   

Βουλή - Αγορεύσεις / Παρεμβάσεις

10-7-2014. Αγόρευση κ. Προκόπη Παυλόπουλου κατά την συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σν του ΥΔΜ & ΗΔ «Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007) - Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων και άλλες διατάξεις». 

ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ[1]: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αν κάνει κανείς μια αναδρομή στη δημόσια διοίκηση από τότε που έγινε ο πρώτος Κώδικας Δη-μοσίων Υπαλλήλων στις αρχές της δεκαετίας του ’50, από τον Μιχαήλ Στασινόπουλο και με την εξαίρεση βεβαίως της δικτατορικής περιόδου θα παρατηρήσει ότι στη δημοκρατική περίοδο διακυβέρνησης της χώρας η δημόσια διοίκηση έπασχε -και πάσχει- ακόμα από ένα βασικό χαρακτηριστικό: την έλλειψη συνέχειας. Σε άλλα κράτη η πολιτική αστάθεια ισοφαρίζεται από το γεγονός ότι είναι έτσι δομημένη η δημόσια διοίκηση και τόσο κατάλληλο το προσωπικό της, ώστε να διασφαλίζει τη συνέχεια της λειτουργίας του κράτους έστω και αν υπάρχει η ασυνέχεια της πολιτικής. Γι’ αυτό και άλλες χώρες άντεξαν πολλές στιγμές ασυνέχειας και το ξέρουμε. Ιδίως η Γαλλία από την οποία έχουμε δανειστεί πολλούς θεσμούς.

Ποιος είναι ο λόγος για τον οποίο υπάρχει αυτού του είδους η ασυνέχεια και η αδυναμία της διοίκησης να εξασφαλίσει τη συνέχεια του κράτους;

Ένας από τους βασικούς λόγους είναι ότι το προσωπικό και ιδίως το ηγετικό προσωπικό της δημόσιας διοίκησης δεν διαμορφώθηκε έτσι ώστε να μπορεί να έχει και τη δυνατότητα, αλλά και την ικανότητα να πάρει τις αποφάσεις που επέβαλε ο χώρος στον οποίο καθένας ανήκει και ιδίως τα ανώτερα κλιμάκια της δημόσιας διοίκησης, διευθυντές και γενικοί διευθυντές.

hello: 10-7-2014 Αγόρευση κ. Προκόπη Παυλόπουλου κατά την συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σν του ΥΔΜ & ΗΔ «Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.

   

Page 5 of 49

Πληροφορίες Ιστότοπου

Η συγκεκριμένη ιστοσελίδα είναι η μοναδική παρουσία του Προκόπη Παυλόπουλου στο διαδίκτυο. Οποιαδήποτε άλλη παρουσίαση σε blogs, facebook, Flicker κ.τ.λ δεν αντιπροσωπεύει τον Καθηγητή Προκόπη Παυλόπουλο.