Έντυπος λόγος

Έντυπος λόγος

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ 1987-2003
ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΘΕΣΜΟΙ

Εκδοτικός Οίκος Α.Α. Λιβάνη

Πληροφορίες Ιστότοπου

Η συγκεκριμένη ιστοσελίδα είναι η μοναδική παρουσία του Προκόπη Παυλόπουλου στο διαδίκτυο. Οποιαδήποτε άλλη παρουσίαση σε blogs, facebook, Flicker κ.τ.λ δεν αντιπροσωπεύει τον Καθηγητή Προκόπη Παυλόπουλο.